วิสัชนาเรื่องกล้ำกรายพื้นดินขัดภมุกะ

ยอมตำแหน่ง ทีมงานหน้าข้อบังคับ กองกำลังคุ้มกันข้อความสงบเรียบร้อย กองทัพบกดินแดนตำแหน่ง 2 (ทภมันสมอง2) ยอมที่ทางทดสอบรีสอร์ทแห่งหนหนึ่งข้างใน อำเภอขัดภมุกะ จังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งมีอยู่อธิบายว่าจ้าง รีสอร์ทดังกล่าวมีอยู่ผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่กับนิติกรตำแหน่งปลดเกษียณราชการได้มาลงทุนร่วมมือกักคุมเช่าพระตำแหน่งกับนายหน้าคอนโด
ออกโฉนดทับตำแหน่งราชพัสดุ เพราะชดใช้กระบวนการขยับปรวนแปรตำแหน่ง นส.3มาหาทับตำแหน่งราชพัสดุ
นายลาภลอยชัยชนะ สุมน ข้างในสถานะบรรณาธิการ ผู้พิมพ์ ผู้สื่อโฆษณา นสพ.ยอดเยี่ยม บอกเล่าว่าจ้าง ออกจากการทดสอบพบพานว่าจ้าง โบราณกาลนิติกรเปล่าได้มาร่วมมือลงทุน หรือไม่เกี่ยวดองเข้ากับ คนคิดรีสอร์ทแต่ประการใด

Read related article at ขยายความคดีรุกล้ำดินถูคิ้ว.