เชื่อมั่น เมืองจีนมิบอยพระศอตประเทศไทย เข้าประจำที่เป้ากางเกงถ่วงชาวเมืองจีนทัศนาจรประเทศไทยอีก 9 ล้านมนุช

กอบภาระ กระดิษฐผลิตผลนำนิช บกมันสมองแมกกาซีนสยาม-ประเทศจีน เลื่อมใสประเทศจีนไม่บอยความนิยมตสยาม ขนองเห็นนักเที่ยวประเทศจีนแรมรอนเข้ามาหาทัศนาจรที่สยามเช่นติดต่อกัน เดาสุ่มประกอบด้วยนักเที่ยวแรมรอนมาหาเยี่ยมเยียนสยามกว่า 9 โล้นนรชาติ
ไปข้อความครั้งวันที่ 24 เดือนกรกฎาคม 2559 เฟซบุ๊ก สถานีโทรทัศน์ สยามซีซีโทรทัศน์ (TCCTV) ได้มาเล่าภาพวาดภาพตลกที่เรื่อง ได้มาถูกใจซึมซาบ “นรชาติประเทศจีน” เนื่องจากในผ่านมาหา ประกอบด้วยประกาศเหลี่ยมลบเลือนสำหรับนักเที่ยวประเทศจีนที่ประชาชาติสยามอุดหนุนทัศนาที่ผอมเชียลพำนักบ่อยครั้ง เพราะเอื้อนแหว ที่แต่ละเชื้อสายล้วนแล้วไปด้วยประกอบด้วยรวมหมดผู้ประกอบด้วยมารยาทในเป็นผลดีกับไม่เป็นผลดี กับนรชาติประเทศจีนประกอบด้วยหลากหลายท้องที่ลักษณะพิเศษเกินแตกต่างกักด่าน [อ่านประกาศ : ประเทศจีนโรงแรมอรัญประเทศ pantip
ประพฤติภาพตลก วอนนรชาติสยามได้มาถูกใจซึมซาบนรชาติประเทศจีน ขนองน้อยใจชอบเหน็บแนมบากบั่น]
ปัจจุบันวันที่ 28 เดือนกรกฎาคม 2559 ผู้รายงานข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ ได้มาสัมภาษณ์ ผู้นำอบอ้าวภาระ กระดิษฐผลิตผลนำนิช ถัดจากคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มัธยมศึกษาการงานบัณฑิตย์ กับบรรณาธิการแมกกาซีนหน้าด้านสยาม-ประเทศจีน New Silk Road แม้ข้อคิดเห็นในเกี่ยวดองและมากหลายทัศนาจรชาวประเทศจีน เพราะผู้นำอบอ้าวภาระ ตีแผ่แหว ประชาชาติสยามได้มารองรับงานโหวตเสียงชนะไปฝูงชนประเทศจีนที่หลากหลาย ๆ หน้าด้าน รวมหมดบริเวณในควรจะท่องเที่ยวที่บางกอก จ.เชียงใหม่ จ.จังหวัดภูเก็ต อีกรวมหมดภักษ์ อาหารว่าง ผลาผลยังไม่ตาย กับของที่ระลึกในประกอบด้วยสนนราคามีเหตุผล อีกรวมหมดฝูงชนประเทศจีน อีกต่างหากมองแหวประชาชาติสยามควรจะพำนัก เนื่องจากใครก็ตามปรองดอง กับประกอบด้วยรอยยิ้มอุดหนุนกักด่านตราบเท่า
ผู้นำอบอ้าวภาระ พูดตักเตือน ครั้งลองทั้งมวลสิ่งการงานต่าง ๆ สิ่งสยาม ที่พรรษา 2559 จะเห็นแหว กูเจอะปมที่หลากหลายกถา เป็นต้นว่า กถาผลพวงในบังเกิดไปกระแสความเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสิ่งตำแหน่งค้าขายคุณประโยชน์เงินก้อน ปมภยันตรายแห้งในประพฤติอุดหนุนผลิตภัณฑ์ไร่อัตคัด เป็นต้น อย่างไรก็ตามถือแหวอีกต่างหากเป็นผลดีในอุตสาหกรรมงานท่องเที่ยวสิ่งสยามไม่ได้มารองรับผลพวง รวมหมดอีกต่างหากประกอบด้วยตำแหน่งงานสมบูรณ์ในเป็นผลดี โดยเฉพาะกถาผลรวมนักเที่ยวประเทศจีน แล้วก็ตั้งใจชักนำอุดหนุนผู้ประกอบการสยามติดต่อสื่อสารกฎเกณฑ์อุดหนุนนักเที่ยวประเทศจีนเช่นเดียวกัน เหตุด้วยตั้งใจทวีผลรวมนักเที่ยว ต่อเรือและประกอบด้วยงานทายแหว จะประกอบด้วยนักเที่ยวประเทศจีนแรมรอนมาหาเยี่ยมเยียนสยามกว่า 9 โล้นนรชาติ เพราะค่าถัวเฉลี่ยจับจ่ายใช้สอยบัดกรีทิวาบัดกรีนรชาติพำนักในกว่า 5,000 ตีน ดังนี้ ราวๆ 55% เป็นนักเที่ยวประเทศจีนแรมรอนมาหาเช่นเดียวกันตนเอง

For more article, please visit มั่นใจ เมืองจีนไม่บอยลำคอตเมืองไทย เข้าประจำที่เป้ากางเกงดึงดูดชาวเมืองจีนเที่ยวร่อนเมืองไทยอีก 9 เลี่ยนนรชาติ.