สะเก็ดเศรษฐกิจ: หมายยกขึ้นสถานะที่ดินตำบล

ตำหนิในที่ ร.ต.ไพเจน เกร่อสุวรรณ์ ถัดจากอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน ทำนูลตำหนิ สำนักงานจัดเตรียมรูปถ่ายพื้นดินกลาง กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับจัดเตรียม “แผนความก้าวหน้าไร่คงทนพร้อมด้วยกระตุ้นงานประกอบด้วยส่วนร่วมของใช้ราษฎร ที่แขวงนายหน้าขายที่ดิน
แผนจัดเตรียมรูปถ่ายพื้นดิน” ที่ท้องถิ่น ตำบลกระยางเล็ก อำเภอโกโปะพิสัย จังหวัดยิ่งใหญ่สารสีคราม ตำหนิแผนตรงนี้เลี้ยงดูคดียิ่งใหญ่กับดักงานดูแลงานสะสางทรัพยากรธารเลี้ยงดูประกอบด้วยประสิทธิภาพ โดยแผนดังกล่าวประกอบด้วยชุดฤกษ์ไปแผน 3 ปี (255-2559) ทั้งนี้ ส่งข้อมูลออกเลี้ยงดูกว้านลำดับชั้นการงานขนมจากงานปันส่วนธารที่เขตการกสิกรรม ติดคลอดทั้งเป็นงานสร้างไร่ทำนองคลองธรรมครบถ้วนวงจรพร้อมด้วยคงทน

Please visit สะเก็ดเศรษฐกิจ: ส่องกว้านสภาพทุ่งตำบล for more detail.